به گزارش افکارنیوز،

«ستار العتابی» نماینده ائتلاف سائرون در پارلمان عراق نسبت به وقت کشی آمریکا برای خارج کردن نظامیان خود از عراق هشدار داد.

اخبار بین الملل - وی افزود: ما نسبت به تشدید واکنش های مردمی در قبال این مسأله که هزینه های بسیار زیادی بر آمریکا تحمیل می کند هشدار می دهیم.

العتابی تصریح کرد: ما به سیاستهای آمریکا در بازی کردن و دور زدن عادت کرده ایم و این نخستین بار نیست که آمریکا با عراق چنین رفتاری دارد.

وی تاکید کرد: تمام مشکلات و فجایعی که عراق را در برگرفت از داعش و تروریسم و غیره به دلیل حضور نظامیان آمریکایی در این کشور بوده است.

العتابی تصریح کرد: دولت عراق در صورت وقت کشی آمریکا باید به جامعه بین الملل و سازمان ملل برای مجبور کردن آمریکا مراجعه کند.