به گزارش افکارنیوز،

خوان گوایدو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا در نخستین تجمعی که پس از تلاش نافرجام حزب حاکم برگزار کرد، گفت: ما باید به خیابان‌ها برویم و تظاهرات کنیم و خواسته‌هایمان را مطرح کنیم. باید با یکدیگر در این راستا تلاش کنیم.

اخبار بین الملل - به گزارش خبرگزاری رویترز گوایدو افزود: هیچ کس نباید در خانه‌اش بماند. هیچ کس نباید در برابر "دیکتاتوری" سر خم کند.

هفته گذشته سربازان ونزوئلایی از دسترسی گوایدو به پارلمان ممانعت کردند تا فرصتی را برای حزب سوسیالیست به وجود آورند که بتواند قانونگذاری وابسته به خود را به عنوان رییس پارلمان این کشور منصوب کند اما قانونگذاران اپوزیسیون در جلسه‌ای جداگانه دوباره گوایدو را به عنوان رییس پارلمان انتخاب کردند و برای تشکیل جلسه به کاخ پارلمان بازگشتند.

گوایدو در این تجمع یادآور شد که پارلمان می‌تواند هر کجا و هر وقت که بخواهد تشکیل جلسه دهد.

تیم رسانه‌ای گوایدو روز جمعه اظهار کرد که نماینده‌ای از سوی دولت نروژ از ونزوئلا دیدار خواهد کرد اما اپوزیسیون در هیچ اقدامی از سوی نروژ برای میانجی‌گری با دولت مشارکت نخواهد کرد.