«ایوو مورالس» رئیس جمهور مستعفی بولیوی، «لوئیس آرسه کاتاکورا» را به عنوان گزینه مورد نظر خود برای حزب جنبش سوسیالیسم معرفی کرد.

اخبار بین الملل- بر همین اساس «دیوید چوکه هوانسا» نیز به عنوان نامزد تصدی معاونت رئیس جمهور معرفی شده است.

بولیوی در تاریخ سوم می ۲۰۲۰ (۱۵ فروردین) صحنه برگزاری انتخابات عمومی خواهد بود.

مورالس بعد از اعتراض‌هایی که علیه انتخاب دوباره‌اش به ریاست جمهوری صورت گرفت، دهم نوامبر ۲۰۱۹ (۱۹ آبان) استعفا داد و ابتدا به مکزیک و سپس آرژانتین رفت.

دولت موقت بولیوی که تحت کنترل راستگرایان است مورالس را از حضور در انتخابات منع کرده است. بنابراین او آرسه را برای ریاست جمهوری برگزید.

آرسه ۵۶ ساله از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۹، به جز یک دوره کوتاه، در دولت‌های مورالس حضور داشت و رشد اقتصادی بولیوی به اعتبار و نام او ثبت شده است. او نیز بعد از استعفای مورالس از کشور خارج شد.