به گزارش افکارنیوز،

حمدی سند لوزا معاون وزیر خارجه مصر در امور آفریقا تاکید کرد که نقش کشورهای خارجی در خصوص لیبی تخریب گر است.

اخبار بین الملل- وی افزود: نقش کشورهای خارجی در لیبی باعث می شود ثبات این کشور و کشورهای همسایه و کشورهای حوزه ساحل، به خطر بیافتد.

لوزا تصریح کرد: کشورهای خارجی در انتقال عناصر تروریست و مزدور از سوریه به لیبی نقش دارند.

وی تاکید کرد: مصر با کشورهایی که در این خصوص نقش فعالی ایفا می کنند در تماس است تا بتواند بحران کنونی را مدیریت کند.

لازم به ذکر است که لیبی از زمان لشکر کشی ارتش ملی این کشور برای تصرف طرابلس شاهد درگیری های شدید میان شبه نظامیان است.