ابومازن در سخنانی در نشست شورای امنیت گفت : طرح آمریکایی اسرائیلی معامله قرن برای حذف مسئله فلسطین ارائه شده است.

اخبار بین الملل- وی افزود: هرگز طرح آمریکایی برای صلح را نخواهیم پذیرفت و با گام‌های عملی با آن مقابله خواهیم کرد.

ابومازن اظهار داشت : به شورای امنیت آمده‌ام تا بر مخالفت خود با طرح معامله قرن تاکید کنم.

وی ادامه داد : ما تاکید می‌کنیم طرح آمریکا به عنوان مرجعیت بین المللی برای صلح در خاورمیانه قرار نگیرد.

ابومازن در عین حال با تاکید بر رویکرد سازش مدعی شد ما همچنان به جهان می‌گوییم که امکان صلح میان فلسطینیان و اسرائیلی‌ها وجود دارد.

وی در اظهارنظری عجیب مدعی شد من می‌دانم محتوای معامله قرن آن چیزی نیست که ترامپ به آن اعتقاد داشته باشد.

ابومازن گفت به ترامپ می‌گویم طرحی که ارائه کرده‌ای هرگز منجر به صلح نخواهد شد، زیرا مشروعیت بین المللی(قوانین و قطعنامه‌ها) را لغو کرده و هرگز راه حل دو دولت را محقق نخواهد کرد.

رئیس تشکیلات خودگردان اظهار داشت ما بر ابتکار صلح عربی که جزئی از مشروعیت بین المللی  است، تاکید می‌کنیم.

ابومازن گفت ما با یهودیان و دین یهودیت نزاعی نداریم، بلکه علیه کسانی هستیم که سرزمین ما را اشغال کرده و ما را مورد تعدی قرار می‌دهد.

وی افزود ملت فلسطین هرگز تسلیم نخواهد شد و هرگز در برابر اشغالگران سر تسلیم فرود نخواهد آورد.

ابومازن با توصیف مقاومت بر ضد اشغالگری به عنوان خشونت و تروریسم گفت : ما به صلح  ایمان داریم و هرگز به خشونت و تروریسم روی نخواهیم آورد.

وی با تاکید بر ادامه رویکرد سازشکارانه خود افزود به محض اینکه شریکی برای صلح در اسرائیل(مناطق اشغالی) پیدا کنم که به صلح تحت نظارت کمیته چهارجانبه اعتقاد  داشته باشد