به گزارش افکارنیوز،

حسنی مبارک رئیس جمهوری اسبق مصر درگذشت.

اخبار بین الملل- بر اساس این گزارش، حسنی مبارک رئیس جمهوری اسبق مصر در سن ۹۴ سالگی درگذشت.