به گزارش افکارنیوز،

رؤسای فراکسیون حزب کردی دموکراتیک خلق‌ها (HDP) در پارلمان ترکیه با انتشار بیانیه‌ای در سایت رسمی خود، اعلام کردند کە بیانیه مشترک احزاب سیاسی پارلمان ترکیه در خصوص اتفاقات ادلب سوریە را امضا نکردەاند.

اخبار بین الملل- در این بیانیە آمدە است کە "محکوم کردن اتفاقات ادلب را به همراه حاکمیت سیاسی (ترکیە) که عامل اصلی سیاست‌های اشتباه در سوریه است، به طوری که گویا هیچ اتفاقی نیفتاده است، نادرست می‌دانیم."

همچنین اشارە شدە است کە مجلس ترکیه در خصوص درخواست‌ها برای تشکیل جلسه فوق العاده موافقت نکرده و به گونه‌ای عمل می‌کند که گویا با یک وضعیت اضطراری روبه رو نیستیم. فاجعه ادلب در مقابل جامعه و به صورت شفاف مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

رؤسای فراکسیون حزب کردی دموکراتیک خلق‌ها متذکر شدە اند کە برای بررسی اشتباهاتی کە بە تدریج سنگین‌تر می‌شود هیچ اقدامی صورت نمی‌پذیرد و به جای تمامی اینها احزاب سیاسی بیانیه مشترک محکومیت صادر می‌کنند.

در پایان گفتە اند کە برای هر جوانی که جان خود را از دست داده و در ادلب به خاک افتاده است بسیار ناراحت هستیم. برای آنان از خداوند طلب غفران کرده و به خانواده‌هایشان تسلیت می‌گوئیم.