به گزارش افکارنیوز،

جشن شکست کرونا و پایان قرنطینه ٧۶ روزه در ووهان چین در فیلم زیر قابل مشاهده است.