به گزارش افکارنیوز،

اخیراً مقامات لبنانی یک شرکت آمریکایی به نام «KROLL» را به عنوان مسئول بررسی حسابهای بانک مرکزی این کشور انتخاب کرده اند.

اخبار بین الملل-بر اساس این گزارش، آخرین بررسی ها نشان می دهد که انتخاب شرکت مذکور، اقتصاد لبنان را در دام پیچیده ای گرفتار کرده است. علت هم آن است که این شرکت از ابزارهای آمریکا برای تأثیرگذاری بر اقتصاد لبنان به شمار می رود.

بررسی ها همچنین حاکی از آن است که شرکت «KROLL» تحت مدیریت مجموعه ای کار می کند که با دستگاه های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در ارتباط است. اکنون این سؤال وجود دارد که آیا اخبار و اطلاعات اقتصاد لبنان از طریق شرکت مذکور به CIA و FBI و سپس دستگاه های جاسوسی دیگر نظیر موساد مخابره می شود؟

در همین ارتباط، یک نویسنده آمریکایی به نام Rodney Stich که کارشناس امور اطلاعاتی نیز هست، می گوید: شرکت «KROLL» از افسران دستگاه جاسوسی آمریکا موسوم به CIA تشکیل شده است. بسیاری از کارکنان این شرکت از عوامل CIA هستند. علاوه بر این، شرکت مذکور با موساد نیز در ارتباط است.

پایگاه اللبنانیه در گزارش خود آورده است: سؤال اینجاست که آیا در لبنان هیچ شرکت حسابرسی دیگری وجود ندارد که به حساب های بانک مرکزی رسیدگی کند؟ آیا اطلاعات اقتصاد لبنان باید به کشورهای دشمن آن مخابره شود؟