دریاسالار "ویلیام مک‌راون" طی مصاحبه با CNN: ترامپ در حال نابود کردن آمریکا از درون و بیرون است!