در ادامه سرکوب گسترده تظاهرات مسالمیت‌آمیز معترضان به نژادپرستی ، پلیس آمریکا با شلیک مستقیم گلوله‌ و گاز اشک‌آور آنها را از سر و صورت هدف قرار می‌دهد.