جری نادلر، رئیس کمیسیون قضایی مجلس نمایندگان آمریکا : درخواست برای استیضاح  وقت تلف کردن است زیرا سناتورهای جمهوری‌خواه فاسدند. برای آنها فرقی نمی‌کند حقیقت چیست و یا ما چه مدارکی برای استیضاح ارائه دهیم؛ آنها در هر صورت استیضاح را رد می‌کنند.