به گزارش افکارنیوز،

در بحبوحه اعتراضات سراسری علیه بی‌عدالتی نژادی، قانونگذاران ایالت «میسیسیپی» راه را برای تصویب قانون حذف نماد ایالات مؤتلفه آمریکا مربوط به دوران برده‌داری از پرچم این ایالت هموار کردند.

اخبار بین الملل-مجلس نمایندگان و سنای ایالت «میسیسیپی» که در کنترل جمهوری‌خواهان است، روز شنبه با دو سوم آراء، راه را برای رای‌گیری درباره قانون جایگزین کردن پرچم ایالت با پرچمی با طراحی جدید و عاری از نماد دوران برده‌داری، باز کرد.

صبح همان روز «تیت رویوز»، فرماندار میسیسیپی، با تغییر موضع خود، تصریح کرد اگر مصوبه‌ای برای تغییر پرچم به وی ارائه شود، حتماً آن را امضا خواهد کرد. وی قبلاً گفته بود رای‌دهندگان باید از طریق همه‌پرسی در خصوص تغییر پرچم تصمیم بگیرند.