بیشتر مردم استان ننتسکی در منطقه همجوار قطبی روسیه ، از تغییرات پیشنهادی ولادیمیر پوتین در قانون اساسی این کشور حمایت نکرده اند و در همه پرسی گزینه نه را انتخاب کرده‌اند.

اخبار بین الملل-اکثر جمعیت منطقه ننتسکی در نزدیکی قطب شمال به اصلاحات رای منفی داده اند به شکلی که تعداد آرای مخالف ۲۵۰۰ رای بیشتر از آرای موافقان بود.

رسانه روسی نوشت: به عقیده کارشناسان و شخصیت های اجتماعی علت نارضایتی ساکنان منطقه ننتسکی را باید در عرصه گسترده تر جستجو کرد چرا که آنها از ادغام و یکپارچگی این منطقه با استان آرخانگلسک با منطقه همجوار ننتسکی ناراضی هستند. 

بدیهی است که این نارضایتی بر رای گیری همه پرسی اصلاح قانون اساسی روسیه در این استان تاثیر گذاشته است.

 در گزارش گازتا رو آمده است: استان ننتسکی تنها منطقه روسیه بود که اکثریت ساکنان آن به اصلاح قانون اساسی روسیه رای منفی داد و پس از شمارش ۱۰۰ درصد آرا ۵۵/۹۴ درصد ساکنان آن رای منفی داده و ۴۳/۷۷ درصد رای مثبت دادند. 

ویکتور ایلین استاندار استان ننتسکی گفت که حدود ۷۰ درصد ساکنان این منطقه در سال ۲۰۱۸ از نامزدی ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردند و این منطقه در کل از مرکز فدرال حمایت می کند و نتایج رای گیری اصلاح قانون اساسی، دیدگاه ساکنان این منطقه به امکان اتحاد با استان آرخانگلسک را نشان می‌دهد. 

 رسانه روسی نوشت: در واقع آنها به طرحی که اوایل سال جاری توسط مقامات برای ادغام ننتس با استان همسایه یعنی «آرخانگلسک» تصویب شد، اعتراض دارند. به باور آنها، این اقدام باعث کاهش حمایت مالی دولت و فقیرتر شدن آنها می‌شود. 

استان ننتسکی با ۴۴ هزار و ۱۱۱ نفر جمعیت در منطقه همجوار قطبی در شمال روسیه واقع شده است.

 همه پرسی اصلاح قانون اساسی روسیه روز چهارشنبه برگزار شد و ۷۷٫۹۲ درصد مردم این کشور به تغییر قانون اساسی کشور خود رای مثبت دادند.