به گزارش افکارنیوز،

عباس ابراهیم مدیرکل اداره امنیت عمومی لبنان فردا به عنوان نماینده ویژه میشل عون رئیس جمهور لبنان به کویت سفر می کند.

اخبار بین الملل-عباس ابراهیم حامل نامه ای از میشل عون رئیس جمهور لبنان برای شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت درباره روابط دوجانبه میان دو کشور است.

منابع دیپلماتیک به نقل از عباس ابراهیم اعلام کردند: کویت در حال حاضر نقش بسیار مهمی در همه زمینه ها ایفا می کند و خط مشی بارز و ویژه ای در نزدیک کردن دیدگاهها در منطقه و تحکیم روابط میان کشورها ایفا می کند و سران کویت به دنبال ثبات و همکاری مثبت و حامی گفتگوهای سازنده هستند.