به گزارش افکارنیوز،

جنبش انصارالله یمن به شدت از اتحادیه عرب به سبب عدم موضعگیری و سکوت در برابر اقدام خائنانه امارات در عادی سازی روابط با اشغالگران سرزمین فلسطین انتقاد کرد.

اخبار بین الملل- دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تاکید کرد مخالفت اتحادیه عرب با محکوم کردن عادی سازی روابط با دشمن اسرائیلی، همان ارزشی را که این نهاد در میان ملتهای عرب داشت، از بین برد.