به گزارش افکارنیوز،

نبیه بری در یک کنفرانس خبری افزود: طرحی که ما در این زمینه به آن معتقدیم، توافقات ۱۹۹۶ و قطعنامه ۱۷۰۱ سازمان ملل متحد است و نشستها در این زمینه در مقر سازمان ملل متحد و تحت نظر این سازمان می باشد.

وی خاطر نشان کرد که توافق مرزی با اسرائیل قبل از تحریمها و در روز ۹ ژوئیه حاصل شد.

بری تصریح کرد آنچه درباره ترسیم مرزها با اسرائیل به آن دست یافتیم نوعی توافق بر سر چارچوب مذاکرات است.

وی با اشاره به اینکه هیچ نوع عقب نشینی درباره ترسیم مرزها با اسرائیل به خاطر تحریمها انجام نخواهد شد، تاکید کرد که لبنان در این زمینه حق خود را می خواهد.

بری گفت که توافق با اسرائیل درباره مرزهای زمینی و دریایی به سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.