به گزارش افکارنیوز،

در این حادثه دلخراش راننده خودرو پراید مصدوم گردید.

له شدن پراید زیر تانکر آب در جاده سنتو مشهد+تصویرله شدن پراید زیر تانکر آب در جاده سنتو مشهد+تصویر

له شدن پراید زیر تانکر آب در جاده سنتو مشهد+تصویر

له شدن پراید زیر تانکر آب در جاده سنتو مشهد+تصویر

له شدن پراید زیر تانکر آب در جاده سنتو مشهد+تصویر

له شدن پراید زیر تانکر آب در جاده سنتو مشهد+تصویر