به گزارش افکارنیوز،

احداث کمربند شمالی شهر در اسفراین با هدف اتصال غرب به شرق و کاهش بار ترافیکی به خصوص در هسته مرکزی شهر به قریب 10 سال گذشته باز می گردد، سال هایی که شورای اسلامی شهر در سومین فصل خود روزگار می گذرانده است و امسال هم گام پایانی از چهارمین دوره شورای اسلامی شهر است، پروژه ای که بارها با تزریق اعتبارات ویژه به برکت سفر مقام معظم رهبری در سال های اخیر، چند قدمی رشد داشته است، اما گویا خبری از سهم مدیریت شهری با پشتوانه شورای اسلامی شهر در جلا بر زنگار 10 ساله این پروژه شهری نیست.

کمربند شمالی شهر اسفراین بدون شک با توجه به افزایش شمار وسایل نقلیه شخصی و نبود تناسب بار ترافیکی با معابر شهری به ویژه در هسته مرکزی شهر یک فرصت در ارتقای زیرساخت های ترافیک شهری است که نه تنها اکنون بهره برداری از آن به ثمر ننشسته است اما این فرصت به تهدید تبدیل شده است.

حال این پروژه، اعتبار می خواهد تا حداقل از سمت غرب بازگشایی شود و بالاخره به «بهشت» راه بگشاید تا حداقل بخشی از ترافیک منتهی به چهارراه 22 بهمن و میدان امام خمینی(ره) کاسته شود و یا حداقل مدیریت شود.

امید می رود با نگاهی فرادستگاهی، خردجمعی و مشارکت جویی شورای اسلامی شهر و شهرداری بیش از پیش پای کار بیایند تا حداقل در پایان دوره چهارساله خدمت گزاری منتخبان چهارمین دوره شورای اسلامی شهر شاهد بهره برداری این پروژه باشیم.

باید دید وعده هایی که تاکنون فقط «وعده» مانده است بالاخره مشکلات را برای شهروندان اسفراینی با تحققی زودهنگام شکلات خواهد کرد.

مسئولان و متولیان شهری یادشان نرود هم چنان کمربند شمالی شهر در بن است و شهروندان چشم انتظار گشایش قفل 10 ساله این پروژه شهری هستند.

یک بار دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر دعوت می کنیم تا در آستانه پنجمین فصل از فعالیت شورای اسلامی شهر میهمان صندلی داغ سپهرآیین شوند؛ هم چنان منتظریم ...