به گزارش افکارنیوز،

محمدرضا رضایی اظهار کرد: فرودگاه جدید اهواز آماده جذب و ورود سرمایه گذاری خارجی است تا عملیات اجرایی آن آغاز شود.

 

وی افزود: شرکت فرودگاه‌های کشور در حال رایزنی است تا از طریق یک شرکت خارجی ساخت فرودگاه جدید اهواز را آغاز کند.

 

رضایی تصریح کرد: زمین در نظر گرفته‌شده برای این فرودگاه در انتظار تأیید از سوی هوا و فضا است و پس از تأیید آن و برنامه ریزی شرکت سازنده، عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

 

وی با اشاره به طرح توسعه فرودگاه فعلی اهواز عنوان کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده به دنبال توسعه ترمینال داخلی هستیم که مدیران پیشین آن را استارت زده بودند و همچنین طرح توسعه ترمینال خارجی نیز در حال اتمام است.

 

رضایی ادامه داد: هر دو ترمینال به گونه‌ای برنامه ریزی شده‌اند که از نظر ابنیه مجزا می‌شوند و برای ترددهای داخلی و خارجی دو سالن مجزا خواهیم داشت.

 

وی گفت: فرودگاه اهواز در ارزیابی فرودگاهی، فرودگاهی پرپرواز است و در بین 54 فرودگاه کشور از نظر پرواز، با 80 پرواز رفت و برگشت داخلی و خارجی در روز، پنجمین فرودگاه کشور است.