به گزارش افکارنیوز،

محمود صیاد بورانی امروز اظهار کرد با بیان اینکه 590 مزرعه آبزی پروری استان زنجان طی سال گذشته 12 هزار و207 تن انواع آبزی را تولید کرده است، اظهار کرد:این میزان تولید نسبت به برنامه هدف گذاری شده 287 درصد رشد دارد.

وی با بیان اینکه تعداد مزارع آبزی پروری استان زنجان نسبت به سال 93، 26 درصد و مقدار تولید نیز 20 درصد رشد را نشان می دهد، افزود:رشد آبزی پروری در کشور 10 درصد، در دنیا شش درصد و در استان زنجان نیز20درصد در سال 94 بوده است.

 مدیر شیلات استان زنجان با اشاره به اینکه ازجمله اهداف سال جاری  شیلات  کاهش میزان استفاده از آب تازه به ازای هر تن ماهی قزل آلا به نیم لیتر در ثانیه است، گفت:این هدف با توجه به سیاستگذاری‌های انجام شده در مزارع فعال و تازه تاسیس نیز صرفه جوئی آب اعمال خواهد شد.

بورانی با بیان اینکه نصب سیستم‌های تصفیه به منظور هدایت پساب خروجی مزارع بر اساس استانداردهای زیست محیطی و تولید محصول پاک و سالم از دیگر برنامه های هدف گذاری شده امسال است، تصریح کرد:این برنامه‌ها با جدیت هر چه بیشتر به مرحله اجرا در خواهد آمد.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده پیش بینی می شود میزان آب تازه از 9 دهم لیتر در ثانیه به  پنج دهم لیتر در ثانیه به ازای هر تن تولید ماهی قزل آلا کاهش یابد.

مدیر شیلات استان زنجان با بیان اینکه میزان آب استفاده شده برای هر تن ماهی قزل آلا در دنیا 10 لیتر در ثانیه است و در مزارع پرورش ماهیان گرم آبی در استخرهای خاکی پرورش داده می شود، تصریح کرد: به ازای هر هکتار یک و نیم تا دو لیتردرثانیه آب تبخیر و نفوذ پیدا می کند.

بورانی با بیان اینکه عمده ماهیان تولیدی این استان انواع ماهیان گرم آبی اعم از کپور معمولی، سرگنده، نقره ای و علفخوار و ماهیان سردآبی شامل قزل آلا و  ماهی آزاد دریای خزر است، گفت استان زنجان در منطقه شمالغرب کشور در مقایسه با استان هایی که در این منطقه از منابع آبی چند برابری برخوردار هستند، رتبه نخست تولید ماهیان سردآبی را به خود اختصاص داده است.