به گزارش افکارنیوز،

 زهره الهیان با اشاره به موضوع بازدید آژانس از تاسیسات هسته ای کشور ،گفت: موضوع بازرسی‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی و در واقع بازرسی از مراکز هسته ای موضوعی است که قبلا هم اتفاق افتاده و هربار که بازرسان از آژانس حضور پیدا می کنند بازهم موضوعات و موارد ادعایی دیگری را مطرح می کنند.

نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به احتمال جاسوسی ها در این بازرسی های آژانس ادامه داد:در واقع بعد از بازرسی ها بازهم برخ ی موضوعات را بهانه می کنند برای بازرسی های دیگر.می توانیم احتمال ارائه و درز این اطلاعات حین بازرسی ها در تاسیسات نطنز را مطرح کنیم.

 رئیس کمیته حقوق بشر مجلس یازدهم تاکید کرد:دسترسی نامحدود و مستمر بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته ای به مراکز هسته ای ما موضوعی است که به هیچ وجه مورد پذیرش مجلس نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی  مجلس با اشاره به تداوم تحریم های ضدایرانی، تصریح کرد:با توجه به اینکه در قبال این همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و عمل به تعهدات ،هیچگاه تحریم های ظالمانه و یکجانبه آمریکا به طور جدی از سر ملت ایران برداشته نشده و نیاز به بازبینی در دادن دسترسی به بازرسان آژانس ضرورت دارد.