سرویس سیاسی افکارنیوز

- زهره الهیان، موسس و رئیس فراکسیون سازمان های مردم نهاد در مجلس در گفتگو با خبرنگار سیاسیافکارنیوزدر رابطه با سازمان های مردم نهاد یا NGO ها اظهار کرد: ظرفیتی که امروز در عرصه سازمان های مردم نهاد داریم ظرفیت عظیم و بی بدیلی است که در واقع مشارکت تخصصی مردم در امور کلان کشور می باشد. مسلم است این وظیفه مسئولین است که قدردان این ظرفیت عظیم بوده و سازمان های غیر دولتی یا سازمان های مردم نهاد را در امور جاری کشور مشارکت داده و امیدواریم در آینده بتوانیم بخشی از امور کلان کشور را با کمک این انجیو ها که عصاره مردم و نماد مشارکت تخصصی مردم هستند را به منصه ظهور بگذاریم و در این راستا ایجاد ارتباط و اعتماد فی مابین، بین مسئولین و سازمان های مردم نهاد ضرورت دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ما در فراکسیون سازمان های مردم نهاد در مجلس که در این دوره بنا نهادیم تلاش کردیم که این ارتباط فی مابین اتفاق بیفتد و مسئولین را با ظرفیت های انجیوها و تشکل های مردمی آشنا کردیم.

انشاالله اگر توفیقی در مجلس آینده حاصل شد می بایست قانونی را به منظور جلو گیری از موازی کاری و اعمال سلیقه افراد در حمایت از سازمان های مردم نهاد یا انجیو ها به تصویب برسانیم، مسلما این کار و طرح پیشنهاد برای تصویب قانون از سوی سازمان های مردم نهاد و درواقع همفکری با آن ها می بایستی صورت بگیرد و ارائه شود. این برنامه را درقالب فراکسیون سازمان های مردم نهاد در مجلس آینده به عنوان یک الویت مد نظر داریم.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: یکی از ظرفیت هایی که امسال به صورت ویژه باید به آن توجه شود سازمان های مردم نهادی هستند که در روند کارآفرینی فعالیت میکنند و امسال چون از سوی مقام معظم رهبری سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیده شده است می بایست حمایت از تشکل های کارآفرین هم در راس برنامه ها قرار بگیرد تا با این حمایت ها بتواند در عرصه تولید، با استفاده از ظرفیت تخصصی مردم و نخبگان امور را پیش ببریم.

وی ادامه داد: در مجلس سامانه ای را در قالب فراکسیون سازمان های مردم نهاد طراحی کرده ایم که در آن نظرات تخصصی و مشورتی انجیو ها و تشکل ها ی مردمی را در رابطه با روند تاسیس سامانه اخذ می کند.

راه اندازی این سامانه و انتخابات برای شورای مشورتی آن صورت گرفته است و سازمان های مردم نهاد متعددی عضو این سامانه هستند و میتوانیم از نظرات انجیو ها در روند قانون گذاری و تصویب قوانین استفاده کنیم و قطعا این نظرات تخصصی و مشورتی میتواند به بهبود کیفیت تدوین قوانین کمک کند.