نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان گفت: توسعه روابط با ایران یکی از نتایج توافق صلح قره باغ است.

براین اساس، نخست وزیر ارمنستان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی یک این کشور افزود: توافق صلح قره باغ که بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان بدست آمد این امکان را فراهم خواهد کرد تا خط آهن ارمنستان به سمت ایران از طریق نخجوان فعالیت کند.

وی تصریح کرد: بدین طریق ما می‌توانیم از طریق ایران به خلیج فارس دست یاببم. یکی از مفاد توافق صلح قره باغ رفع انسداد محور‌های مواصلاتی اقتصادی و حمل و نقل در منطقه است.

پاشینیان درباره جنگ با جمهوری آذربایجان نیز گفت: ما به دنبال تغییر روند جنگ بودیم، اما با سقوط شهر استراتژیک شوشا به این نتیجه رسیدیم که ادامه جنگ بی فایده است. اگر توافق صلح را به امضا نمی‌رساندیم شهر خان کندی سقوط می‌کرد و بین ۲۰ تا ۳۰ هزار سرباز ما در آنجا محاصره می‌شدند.