علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری ، در توئیتی نوشت: بیانیه رئیس جمهور روحانی درباره ی اجرای طرح جامع مدیریت مقابله با کرونا و اعمال محدودیت های شدید برای مهار موج سوم این بیماری، تا دقایقی دیگر منتشر خواهد شد.