سیدنظام‌الدین موسوی، نماینده مجلس در توییتر نوشت: به حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، آلونک پیرزنان را در کرمانشاه و بندرعباس تخریب میکنند اما به حکم اصل ۳۱ قانون اساسی توجه نمی کنند که دولت مکلف است زمینه برخورداری طبقات ضعیف از حق مسکن را فراهم کند.

اگر دولت آقای روحانی مسکن مهر را متوقف نمیکرد امروز هیچ ایرانی بی سرپناه نبود.