احمد راستینه هفشجانی با اشاره به برجام و امکان بازگشت آمریکا به توافق بین المللی در دولت جدید، گفت: مسئله بسیار مهم این است که اساسا آمریکا نشان داده است که به هیچ عنوان قابل اعتماد نبوده لذا به دولت می گوییم برای جلب رضایتتلاش نکند چرا که در اساسا ما به آمریکا بی اعتماد هستیم و هیچ حرکتی از سوی آن ها را صادقانه نمی دانیم.

نماینده مردم شهرکرد، بن وسامان در مجلس ادامه داد: تاریخ گذشته ایران نشان داده است هر حرکت آمریکا به جهت حفظ منافع خود بوده و به هیچ عنوان منافع ملت ها در آن لحاظ نشده، در بحث برجام رفتارهای کاملا سیاسی آمریکا و رفتارهای ضدبشری ایالات متحده در تعارض با قواعد بین المللی بود و آنها قواعد را آن گونه تعریف می کنند که منافع خودشان کسب شود.

وی اظهار داشت: برجام نشان داد آمریکا به تعهداتش به هیچ عنوان پایبند نیست و قبل از برجام هم این را نشان می داد اما برخی ها عادت کرده اند چندباره از یک سوراخ  گزیده شوند در حالی که در روایات به صورت صریح تاکید شده است که مومن از یک سوراخ گزیده نمی شود.

این نماینده مجلس بیان کرد: آمریکا در بحث برجام به قدری وقیحانه رفتار کرده و نسبت به تعهداتش آنگونه مزبوحانه عمل کرد که هیچ نقطه قابل اتکایی برای بازگشت و حصول اطمینان باقی نگذاشته است.

راستیه تاکید کرد: آنچه که ما انتظار داریم این است که دولتمردان به مصوبه اقدام راهبردی مجلس که در صیانت از حقوق ملت وضع شده است به صورت جدی پایبند باشد و براساس مواد این مصوبه رفتاری درست، منطقی و به دنبال حفظ منافع ملی از خود نشان دهد، دولت سعی نکند به دنبال تلاش برای یافتن روزنه ای در راستای احیاء اعتماد از دست رفته ای باشد که اساسا از ابتدا مبنای آن غلط بوده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: معتقدیم مصوبه اقدام راهبردی تلاش هوشمندانه نمایندگان مجلس بود تا بستری برای انجام تعهدات بین المللی آمریکا را فراهم کند به عبارتی این قانون با قدرت افزایی بین المللی  نشان از ثبات رفتاری سیاستمداران ایرانی و علاقمندی آنها به منافع ملی است.

این نماینده مجلس گفت: بر اساس قانون اقدام راهبردی آمریکا می تواند ابتدا به آنچه تعهداتش بوده و انجام نداده عمل کند، در صورتی که آن ها به تعهداتشان عمل کردند و تحریم ها لغو شد، آن زمان نقطه شروعی می تواند برای حرکتی دیگر باشد در غیراینصورت اجرای تعهدات برجامی از سوی دولت، پایمالی حقوق مردم ایران است.

 سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه کشور تصریح کرد:  آمریکا باید اعتماد ما را جلب کند، نه روی کاغذ، بلکه آمریکا باید در عمل نشان دهد که به تعهداتش عمل می‌کند و ما هم به عنوان کشوری که بارها ثابت کرده‌ایم، سخت مذاکره و سخت امضا می‌کنیم، ولی دقیق اجرا می‌کنیم، یک بار دیگر مجدد به دنیا نشان خواهیم داد آنچه را ما امضا می‌کنیم، پای آن هستیم، ولی مطلقا بدون اجرای کامل برجام از طرف آمریکایی‌ها، این طرف اتفاقی نخواهد افتاد.