جو بایدن از سوی کنگره آمریکا رسما به عنوان رئیس جمهور این کشور اعلام شد.