یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: تأکید رهبری بر عدم استفاده از واکسن آمریکایی و انگلیسی و حتی فرانسوی، یک عقبه‌ای تاریخی دارد؛

در دوران جنگ تحمیلی هم، اقلام امدادی غربی‌ها که به قیمت گزاف و با سختی هم به ما می‌دادند، دچار عیب و نقص و عدم کارایی بود. مثل ماسک‌های شیمیایی آلمان که فیلترش اصلا کار نمی‌کرد!