شماره‌ دویست‌وهفتاد هفته‌نامه‌ خط حزب‌الله با عنوان «حکیم انقلابی و پارسا» منتشر شد.

در این شماره به مناسبت رحلت آیت الله مصباح یزدی ، تصویری از این روحانی بر صفحه اول نقش بسته است.