سیدشمس الدین حسینی با اشاره به کمبود رایزن‌های اقتصادی و بازرگانی ایران در خارج کشور، گفت: مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد با تفاهم میان وزارت صنعت ، معدن و تجارت و امور خارجه می‌تواند حل شود، در حقیقت ریشه کمبود رایزن‌های اقتصادی، موضوعی داخلی و بین بخشی است.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی افزود: تاثیر افزایش رایزن‌ها در بهبود شرایط تحریمی به کارآمدی آنها بستگی دارد لذا صرف داشتن یا افزایش رایزن‌های اقتصادی به بهبود وضعیت اقتصادی کمک نمی‌کند.

حسینی معتقد است: مهم‌تر از تعداد رایزن‌های اقتصادی، کیفیت و کارآمدی رایزن‌ها اثر گذار است. بنابراین دولت باید در خصوص کارآمدی رایزن‌ها فعلی و عملکرد آنها ارزیابی دقیق انجام دهد زیرا تقویت این حوزه جز راهکارهای مفید و موثر و البته درآمدزا برای کشور است.