محمدرضا دشتی اردکانی ، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «افکارنیوز» درمورد رفتارهای دوگانه رئیس جمهور و دولت درمورد لایحه بودجه ۱۴۰۰ و اصلاحات مورد نیاز بیان کرد: نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیق اکنون مدت هاست که درحال بررسی لایحه بودجه در مجلس هستند و اصلاحاتی که بیان می شود حتما ضروری است. چراکه ما به فکر اداره کشور و عدم به وجود آمدن کسری بودجه هستیم.

وی افزود: اکنون مسائل مختلفی در کمیسیون تلفیق مطرح می شود، 45 درصد از نمایندگان مجلس، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش و هم  نمایندگان دولت از سازمان برنامه روی مباحث اصلاحی بحث می کنند. دولت باید اصلاحات ساختاری و مورد نیاز را بپذیرد.

دشتی اردکانی بااشاره به ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال 1400 گفت: نظر مجلس درمورد ارز 4200 تومانی حذف آن در بودجه سال آتی است اما دولت این دیدگاه را ندارد. دولت نرخ ارز را در لایحه بود 11500 تومان درنظرگرفته بود اما درکمیسیون تلفیق نظر بر آن شد که نرخ دلار 17500 تومان باشد. ممکن است مردم درابتدا با نظر مجلس مخالف باشند و بگویند چنین نرخی باعث گرانی می شود. اما چنین نیست!

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1400 تاکید کرد: چراکه تعیین کردن نرخ ارز آن هم به صورت واقعی و یکپارچه به نفع مردم و کشور در بلندمدت است. کارشناسان اقتصادی مجلس برای اتخاذ یک تصمیم، تمام جوانب را در نظر می گیرند.

او یادآور شد که دولت معتقد بود دلار 4200 تومانی تاکنون به نفع مردم بوده است! اما چنین نیست و این مسئله از واقعیت به دور است. تاکنون به جز ضرر و گرانی چه منافعی از ارز دولتی به جیب مردم رفته است؟ هیچ. بنابراین مجلس برای منطبق کردن نرخ دلار با واقعیت این تصمیم را گرفته است.

دشتی اردکانی درانتها بیان کرد: رفتارهای دوگانه دولت درقبال مجلس و نظرهای اصلاحی برای ساختار لایحه بودجه 1400، درست نیست زیرا اکنون زمان تعامل و رفع ایرادات لایحه ای است که سرنوشت کشور را رقم می زند.