حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی در بررسی مفاد هزینه‌ای لایحه، دولت را موظف کردند که دستورالعمل انتقال مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) را ظرف مدت سه ماه تدوین کند، گفت: به این ترتیب پس از آن‌که مالکیت این صندوق‌ها به سهامداران منتقل شده، براساس این مصوبه به تدریج مدیریت این صندوق‌ها نیز به مردم منتقل می شود.

وی افزود: در متن این الحاقیه به جزء ۲ بند «الف» تبصره ۲ لایحه بودجه آمده است که «به منظور خروج تدریجی دولت از مدیریت صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله و کاهش فاصله میان ارزش خالص دارایی واحدهای  آن‌ها از قیمت واحدها، شورای عالی بورس موظف است ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستور العمل نحوه تبدیل واحدهای سرمایه گذاری عادی به واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را برای دارندگان عمده واحدهای این صندوق ها و بازار گردانی فعال مدیر صندوق از طریق خرید و فروش سهام موجود در سبد سرمایه گذاری‌های آن‌ها تصویب کند.»

حسین‌زاده بحرینی با بیان اینکه با اجرای این حکم، امکان بازگردانی برای واحد‌های سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها فراهم می‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل فعال نبودن مدیریت صندوق ها و عدم امکان بازارگردانی، متأسفانه مردم و خریداران به شدت دچار زیان شده اند. کمیسیون تلفیق با تصویب این حکم، زمینه افزایش قیمت واحد‌های سرمایه گذاری این صندوق ها را فراهم کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: براساس این مصوبه، چنانچه در صحن مجلس تصویب و به قانون تبدیل شود، پس از آن‌که در سال ۹۹ سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس موسوم به ETF به مردم منتقل شده است، مدیریت این صندوق ها نیز به تدریج به مردم واگذار می شود. اتفاقی که گامی مهم در تسهیل مردمی شدن اقتصاد است.