سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ، ایران را به دلیل تهدید به اخراج بازرسان آژانس، به نقض پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متهم کرد و از جامعه جهانی خواست موضعی مشابه در پیش بگیرد.

مورگان اورتگاس درباره تصمیم ایران برای لغو پروتکل الحاقی و اخراج بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در مواجهه با بدعهدی آمریکا در پیامی در حساب توئیتری خود آورد: ایران بار دیگر تهدید کرد بازرسان هسته‌ای را اخراج می‌کند. این رفتار، پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نقض می‌کند و باید از سوی جامعه جهانی محکوم شود.

روز گذشته یک عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: طبق قانون مجلس شورای اسلامی اگر تا سوم اسفند ماه، آمریکا تحریم‌های مالی، بانکی و نفت را حذف نکند؛ قطعا بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی را از کشور اخراج و حتما اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف خواهیم کرد. 

او افزود: این قانون مجلس است و دولت مکلف است آن را اجرا کند.