محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بعد از بررسی و به تصویب رسیدن لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف ، گفت: ساختار مهمی مثل شورا‌های حل اختلاف که بیش از دو دهه خدمات صادقانه داشته‌اند، نیازمند قانونمند شدن بود.

وی بیان کرد: با هماهنگی قوه قضائیه و دولت و تصویب مجلس، قانون دائمی خوبی برای شوراهای حل اختلاف تدوین شد وامیدواریم تصویب این قانون مثمرثمر باشد و با هماهنگی میان قوه قضائیه و شورای نگهبان، ماده ۵ مکرر نیز حل و فصل شود و این شورای باارزش بتواند ادامه مسئولیت خود را با انگیزه بیشتر ادامه دهد.