سی و نهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها در دوره پنجم دقایقی پیش با حضور محمدباقر قالیباف  آغاز شد.

در این اجلاس دو روزه، طرح‌ها و لوایحی که به مدیریت شهری مربوط می‌شود، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

روز گذشته نیز در اولین روز این اجلاس، شرکت کنندگانی از بخش‌های مختلف سیاسی، امنیتی و قضایی سخنرانی کردند.

قرار است قالیباف در این اجلاس در خصوص مدیریت یکپارچه شهری و سهم شهرداری‌ها و مالیات بر ارزش افزوده به ارائه دیدگاه‌های خود بپردازد.