زهره السادات لاجوردی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رد کلیات طرح شفافیت آراء نمایندگان در صحن علنی مجلس گفت: مخالفت با کلیات این طرح به معنای مخالفت نمایندگان با شفافیت نیست بلکه همه نمایندگان مجلس از شفافیت حمایت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، اما مخالفان کلیات این طرح مشکلاتی را در جزئیات طرح شفافیت داشتند.

وی افزود: بر همین اساس تصمیم گرفته شد تا این طرح اصلاح شود تا مجدد در دستورکار مجلس قرار  گیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از سوی دیگر طرح شفافیت نیاز به دوسوم آراء داشت و تنها 3 رأی برای تصویب کم داشت که این نشان دهنده حمایت اکثریت مجلس از شفافیت است.

لاجوردی خاطرنشان کرد: مجلس از شفافیت حمایت می‌کند و بر آن اصرار دارد و شفافیت را از خود آغاز کرده است.

وی افزود: شفافیت در سایر قوا نیز باید اجرایی شود؛ چراکه این حق مردم است که به صورت شفاف در جریان امور قرار گیرند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: نمایندگان با جمع آوری امضا موضوع طرح مجدد این طرح را پیگیری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند تا طرح شفافیت آراء با ایجاد اصلاح بار دیگر در دستورکار صحن علنی مجلس قرار گیرد و به طور جد این موضوع را پیگیری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.

وی افزود: بنده خود به کلیات طرح شفافیت آرا نمایندگان رای مثبت دادم و پس از رد کلیات این طرح نیز مصر و پیگیر برای طرح مجدد آن هستم.

به گزارش فارس، کلیات طرح شفافیت آراء نمایندگان در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم بهمن ماه مجلس با اختلاف 3 رأی رد شد.