سید محمد مرندی کارشناس مسائل بین‌الملل در رابطه با اهمیت و لزوم توجه ایران به شرق و تمرکز روی روابط با کشورهایی مانند چین ، روسیه، اظهار داشت: به هر حال کشورهای غربی نشان دادند که قابل اعتماد نیستند و حتی بعد از اجرای برجام و اجرای تعهدات دیدیم که با یک اشاره از ترامپ، اروپایی‌ها تحریم‌های ایران را به شکل حداکثری اعمال کردند. بنابراین روشن است که ایران نباید همه تخم مرغ‌های خود را در سبد تجارت و رابطه با کشورهای غربی قرار دهد.

وی افزود: کسانی که مخالف این کار هستند عملاً در تلاش هستند تا ایران را تضعیف و آن را برای تسلیم در برابر کشورهای خارجی آماده کنند.

این کارشناس مسائل بین‌الملل تصریح کرد: گذشته از اینکه اقتصاد جهان به سمت آسیا حرکت می‌کند و آسیا در حال قدرتمند شدن است و در مقابل غرب در حال افول است و این موضوع برای هر کشوری یک مساله مهم و قابل توجه است، اما کشورهایی مانند روسیه و چین تاکنون در برابر تحریم‌های آمریکایی و غربی مقاومت کردند بنابراین شرکای مطمئن‌تری از کشورهای غربی هستند.

مرندی تاکید کرد: این به این معنا نیست که ایران به یک جای جهان یا کشور خاصی وابسته باشد بلکه به این معنا است که ایران از حداکثر ظرفیت‌های ممکن در جهان برای کارهای خود استفاده کند و طبیعتاً اولویت دوستی ایران با کشورهایی است که در برابر تحریم‌ها بیشتر مقاومت کنند.