محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در نشست خبری گفت: دعوت از رئیس مجلس برای سفر به روسیه از روزهای اول آغاز به کار مجلس یازدهم به عمل آمده بود.

وی با بیان اینکه در سفر رئیس مجلس به روسیه موضوعات مهمی مورد بحث قرار گرفت، افزود: در شرایط خاصی نامه رهبر انقلاب به روسیه انجام شده است، بر اساس دستورالعمل دیپلماتیکی که از قبل وجود داشت، این سفر انجام شد اما چون وزارت خارجه نتوانست هماهنگی مناسب را به عمل بیاورد، نامه رهبر انقلاب به رئیس دومای روسیه تقدیم شد.