سیدمحمدرضا میرتاج الدینی خاطر نشان کرد: عصر امروز فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی مجدد طرح شفافیت آرا نمایندگان در جلسه علنی تشکیل جلسه می دهد.

همچنین در این نشست،  پنج نفر از نمایندگان نیز به قید قرعه نطق خواهند داشت.