فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سفر هفته گذشته تعدادی از نمایندگان پارلمان به کشور روسیه گفت: در این سفر متوجه شدیم روابط ایران و روسیه به سمت روابط راهبردی کاملی نزدیک می شود، همچنین در حوزه انرژی مقرر شده همکاری های بیشتری داشته باشیم و دیپلماسی پارلمانی رشد پیدا کند.

وی تأکید کرد: تمایل زیادی در روس‌ها وجود دارد که با جمهوری اسلامی ایران روابط توسعه یافته‌ای داشته باشند.