شبکه الجزیره گزارش داد: توقف " پروتکل الحاقی " اهرم فشاری برای وادار کردن آمریکا به رفع تحریم‌های ایران است.