کارشناس BBC گفت: پروتکل الحاقی "ستون فقرات" برجام بود و خروج ایران از آن ضربه‌ای مهلک به این توافق خواهد بود.

وی ادامه داد: ایران با خروج از پروتکل الحاقی فشار به آمریکا و اروپا را [برای لغو تحریم‌ها] افزایش می‌دهد.