امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه بازدید از یگان‌های مناطق مرزی شمال شرق، با حضور در تیپ ۲۵۸ شهید پژوهنده نیروی زمینی ارتش در نهبندان، آمادگی رزمی، توان دفاعی ، چابکی کارکنان و تحرک ستون خودرویی این یگان را مورد ارزیابی قرار داد.