روح الله متفکر آزاد نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در ارتباط با اقدام عملی در بحث برجام ، گفت: این که ادامه اجرای تعهدات از سوی ایران در برجام در صورت عملی شدن تعهدات از سوی غرب انجام خواهد شد، عاقلانه‌ترین تصمیمی است که توسط رهبر معظم انقلاب و نظام جمهوری اسلامی اتخاذ شده است.

وی افزود: کشور ما دیگر نمی‌تواند وعده و وعید را از طرف مقابل ببیند و دیگر فرصتی برای این کار ندارد و امروز زمانی است که غرب باید به تعهداتش در برجام عمل کند.

عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: ما در 4 سال گذشته به تعهداتمان در برجام عمل کردیم اما در مقابل آمریکا از برجام خارج شد و در باره اروپا هم فقط وعده و وعید دیدیم و شنیدیم و طرف غربی به تعهداتشان در برجام عمل نکرد.

متفکر آزاد خاطرنشان کرد: مذاکره مجدد به هیچ وجه ما را به اهدافمان نخواهد رساند و درواقع مذاکره برای ما به این معناست که حقی که پیش از این باید به ما داده می‌شد را مجدد به مذاکره بگذاریم.

وی افزود: آمریکا و اروپا هدفشان از مذاکره مجدد با ایران گرفتن امتیازات بیشتر است و آنها به دنبال حل مشکل نیستند.

عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: همان طور که گفتم مذاکره مجدد برای ما نتیجه مثبتی نخواهد داشت و درواقع ما را در محاصره و سختی بیشتر قرار می‌دهد و بهترین راهکار و   عاقلانه‌ترین و هوشمندانه‌ترین اقدام انجام تعهدات به شرط اقدام عملی طرف غربی در توافق برجام است.