کانال «راسویاب» وابسته به سازمان منافقین ،با انتشار متنی، یکی از فعالان جبهه فرهنگی انقلاب  (داوود براتی) را مورد حمله رسانه ای قرار داد.

در این کانال منافقین که بارها شخصیت انقلابی وی را ترور رسانه ای کرده، این بار او را مزدور نظام و از عوامل سرکوب فتنه ۸۸ خوانده است!

گفتنی است؛ داوود براتی، علاوه بر فعالیت در جبهه فرهنگی انقلاب و فعالیت جهادی در مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور چند سال است که مسئولیت هیأت خانواده شهدا را بر عهده دارد و  سال گذشته نیز توسط  عده ای مورد سوء قصد قرار گرفته بود که در آن زمان نیز کانال «راسویاب» با انتشار پستی تلاش کرد تا مخاطبانش را  به کشتن «داود براتی»، مسئول هیأت خانواده شهدا تحریک کند.

حمله کانال منافقین به مسئول هیأت خانواده شهدا