عباس مقتدایی ضمن انتقاد از وزارت خارجه در حوزه دیپلماسی منطقه ای گفت: واقعیت آن است که متناسب با نیاز کشور، در حوزه دیپلماسی اقتصادی عمل نکرده ایم و مجموعه دیپلماسی کشور ما بیشتر بر موضوعات سیاسی یا امنیتی متمرکز بوده است، در حالی که باید در راستای استفاده از تمام ظرفیت ها به نفع ملت ایران اقدام و حرکت کنیم.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد:  آنچه که امروز کاملا واضح است ضعف قابل توجه کشور در بحث دیپلماسی اقتصادی بوده که این موضوع به وزارتخانه های امورخارجه و صمت برمی گردد. یکی از گلایه‌های ما به دولت، این است که چرا متناسب با  ظرفیت های کشور، توسعه ارتباط با همسایگان را در دستور کار قرار نداده است.

وی عنوان کرد: کشور ایران با دارا بودن 15 کشور همسایه می تواند به قطب ارتباطات اقتصادی در منطقه تبدیل شود؛ در حالی که سوء مدیریت ها،کم کاری ها و نقص در برنامه ریزی ها سبب شده تا نتوانیم به این هدف قابل دسترس، دست پیدا کنیم. مجلس یازدهم به دنبال ارتقاء دیپلماسی اقتصاد کشور است و آن را جدی گرفته به طوری که در یک ماه گذشته برای این موضوع کمیته مستقلی را تشکیل داده است.

مقتدایی با اشاره به فعالیت کمیته دیپلماسی اقتصادی کمیسیون امنیت ملی مجلس، ابراز کرد: ظرف دو هفته گذشته یکی از مهمترین جلسات سال های اخیر را با حضور وزارتخانه ها و دستگاه های ذی ربط تشکیل دادیم و به دنبال فراهم نمودن شرایطی هستیم تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اصلاحات ساختاری وزارت امورخارجه و قوانین مرتبط با آن را برای تقویت بنیه دیپلماسی اقتصادی کشور انجام دهیم.

رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی کمیسیون امنیت ملی افزود: هرگونه اعمال تغییری موکول به جلسات کارشناسی بوده که در حال برگزاری است و از دل آن مشخص می کنیم چه کار هایی باید انجام شود و چه نیاز هایی برای آینده کشور داریم. در اصل این که موضوع دیپلماسی اقتصادی باید ارتقاء یابد هیچ شکی وجود ندارد.