نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت دوم امروز و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با بند الحاقی 4 تبصره 8 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بر اساس این بند الحاقی «در سال 1400 موضوع ممنوعیت کشت برنج در مناطق مختلف کشور، بنا به تشخیص شورای آب استان، لغو می‌شود».