وکلای ملت در جلسه نوبت دوم امروز شنبه 16 اسفندماه صحن علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه 1400 با جز یک بند «الف» تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه در رابطه با میزان افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌ها موافقت کردند.

با این مصوبه مجلس سازوکار افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی همچون اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، کارکنان کشوری و لشکری، نیروهای مسلح و حقوق بازنشستگان مشخص شد.

در جزء یک بند الف تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه تصریح شده است: ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می‌گردد و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (25%) افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به اسفندماه سال 1399 از بیست و پنج میلیون ریال تجاوز نکند. تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.