احمد علی رضا بیگی با اشاره به مشکلات کولبری در مرزهای غربی کشور گفت: مشکلات کولبران استان آذربایجان غربی بیشتر متوجه وزارت کشور است که بایستی تاکنون اقدام به ساماندهی کولبران می‌کرد تا ضمن مدیریت فعالیت آن ها، از وارد شدن آسیب های امنیتی به کشور جلوگیری کند.  

عضو کمیسیون امورداخلی کشور وشوراها ادامه داد: مناطقی که کولبران فعالیت می کنند روزی نقاط عملیاتی بودند و برای حفظ،حراست و برقراری امنیت در آنجا، شهدای بسیاری را تقدیم کردیم.

وی افزود: بعد از دستور رهبر معظم انقلاب دیگر شاهد رخ دادهای امنیتی در مناطق مرزی غرب کشور نیستیم و مرزنشینان برای پابرجا بودن اقتصاد و گذراندن زندگی خود به هیچ وجه اجازه تحرک ضد انقلاب را نمی دهند.

علی رضا بیگی بیان کرد: در استراتژی امنیتی، مرزنشینان بهترین مرزبانان کشور هستند اما به شرط اینکه قادر به تامین منافع آن ها باشیم. وقتی ما نتوانیم منافع آن ها را تامین کنیم طرف مقابل این اقدام را خواهد کرد، به همین دلیل مدیریت ویژه امنیتی و اقتصادی باید در اختیار وزارت کشور قرار دارد.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها عنوان کرد: شورای توسعه غرب کشور که بایستی در این خصوص تصمیم گیری کند این اختیار از او سلب شده و دولت به وزارت کشور سپرده است.

وی تصریح کرد: برای ساماندهی این شرایط باید نقاط مجاور در مرز های عراق مانند سر دشت، پیرانشهر و باشماق و مرز بازرگان منطقه آزاد مشترک بین ایران و ترکیه اعلام شود.

علی رضا بیگی ابراز کرد: تحریم‌ها به ناچار کشور را به سمتی هدایت می‌کند که با همسایه ها به تفاهماتی برای متمرکز شدن مزیت ها دریک نقطه مشترک دست پیدا کنیم. در مرز با افغانستان،آذربایجان و عراق نقاط مشترک مرزی اقتصادی را باید ایجاد کنیم تا دو کشور امتیازات شان را به بخش خصوصی شان نشان دهند تا بر اساس منافع دو کشور عمل کنند.